Daktarin

Daktarin pulv derm 1 x 20 g  2%
Johnson &Johnson

Daktarin pulv derm 1 x 20 g 2%

6,36€
Daktarin tinct  1 x 30 ml  2%
Johnson &Johnson

Daktarin tinct 1 x 30 ml 2%

8,06€
Daktarin creme derm 1 x 30g  2%
Johnson &Johnson

Daktarin creme derm 1 x 30g 2%

8,34€
Daktarin spray pulv fl pulv 8 gr 2%
Johnson &Johnson

Daktarin spray pulv fl pulv 8 gr 2%

10,47€
Daktozin pate pasta 90 g
Johnson &Johnson

Daktozin pate pasta 90 g

10,55€