Dafalgan

Dafalgan pediatrie 30mg/ml sirop  fl  90ml
Bristol Myers

Dafalgan pediatrie 30mg/ml sirop fl 90ml

4,05€
Dafalgan pediatrique 150mg suppo  12
Bristol Myers

Dafalgan pediatrique 150mg suppo 12

4,44€
Dafalgan 500 mg odis tabl 16
Bristol Myers

Dafalgan 500 mg odis tabl 16

4,86€